Artis Historia Schaar
Artis Historia

Algemene voorwaarden consument

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Aan het spaarprogramma mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in Belgie heeft, behalve de persoonsleden en de freelance medewerkers van Concrea Marketing bvba . Door hun deelname aan het spaarprogramma en gebruik te maken van onze diensten en website verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

.
Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen op eender welk tijdstip. Veranderingen van deze voorwaarden zullen gebeuren door het posten van een hernieuwde en gewijzigde versie van deze voorwaarden op www.artishistoria.be. Door gebruik te maken van onze diensten en website gaat u ermee akkoord dat elk gebruik in overeenkomst zal zijn met de voorwaarden van toepassing op dat moment.

EIGENDOM VAN MATERIAAL

Alle materialen gebruikt en gepubliceerd op onze diensten en website, inclusief tekst, software, foto’s, tekeningen, illustraties, video’s, muziek en geluid, namen, logos, merken en handelsmerken, zijn het eigendom van Artis Historia en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. U gaat ermee akkoord het materiaal niet te wijzigen, kopiëren, heruit te zenden, verdelen, verkopen, publiceren, of doen circuleren zonder de geschreven toestemming van Artis Historia.

DATA

Artis Historia en de consument moeten zich houden aan de wet betreffende de bescherming van de privacy van december 8, 1992.
Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de deelnemende partners waar de consument een commerciële relatie heeft via het Artis Historia platform toegang hebben tot de gegevens van dergelijke gebruikers.

FRAUDE

In het geval van fraude zal uw account automatisch verwijderd worden. Alle punten die u verzameld heeft zullen verloren gaan en u zal geen toegang meer hebben tot de Artis Historia diensten (via alle toegangspunten in winkels en/of de applicatie op de smartphone) en/of website. Het is uitdrukkelijk verboden de Artis Historia punten na te maken of na te tekenen. Oude Artis Historia punten gepubliceerd voor 31/08/2015 zijn vanaf 1/1/2017 niet meer geldig. Je kan per persoon max. 1 stickerpakket afhalen van iedere referentie.

GARANTIE DISCLAIMER

Onze diensten en websites worden aangeboden in de toestand zoals gepubliceerd, zonder verdere garanties, onder enige vorm. Artis Historia is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van eender welk opinie, advies of mededeling van onze diensten of website. Alle artikels en materialen vertoond op ons apparaten en website zijn voor informatieve doeleinden en zijn geen substituut voor specifiek advies.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Uw gebruik van onze diensten en website is op eigen risico. Artis Historia, noch zijn dochterondernemingen, divisies, verwanten, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers zijn aansprakelijk voor u of eender wie voor verlies of schade of eender welke directe, indirecte, accidentele, speciale, bestraffende of gelijkaardige schade, ontstaande uit uw toegang tot of gebruik van , of uw onmacht tot toegang of gebruik van onze diensten, website of de informatie beschikbaar op onze diensten of website of enige acties genomen ten gevolge van informatie beschikbaar op onze diensten of website. U ziet hierbij af van alle claims naar Artis Historia, zijn dochterondernemingen, divisies, verwanten, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers, resulterend uit het gebruik van onze diensten of website, en de beschikbare informatie daarop.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard door een rechtbank met de nodige rechtsmacht, zal dit in geen geval de geldigheid van de resterende onderdelen van deze voorwaarden beïnvloeden en deze onderdelen blijven van toepassing, alsof het ongeldige deel van de Voorwaarden verwijderd zou zijn.

GESCHILLENBESLECHTING

Deze Voorwaarden en alle geschillen ten gevolge van, of gerelateerd aan onze diensten of website zijn onderworpen aan, en opgevat op basis van, en opgelegd conform de Belgische wetgeving. De rechtbank en gerechtshoven van Hasselt hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.